Underrepresenterade målgrupper

januari 3, 2019

Har ni svårt att nå en viss målgrupp i ert arbete? Analysera vilka förutsättningar och behov de ni vill nå har. Hur ser ert tilltal ut? Var syns ni externt? Passar det geografiska läget och lokalens utformning målgruppen? Kom samtidigt ihåg att alla grupper är heterogena, det vill säga innehåller en bredd av individer med olika identiteter, erfarenheter och önskemål.