Variera mera

december 5, 2018

Variation kan vara en nyckel till att fler ska känna sig inkluderade och trivas. Alla kan inte gilla allt, men om det är samma personer som alltid får sina preferenser tillgodosedda visar det tydligt vilka verksamheten utgår ifrån och inte. Det kan handla om alltifrån vilka sociala aktiviteter som arrangeras till tider ni håller era interna möten på.