Vik av från normvägen

januari 3, 2019

Vi utgår ofta från normen när vi till exempel utformar en verksamhet eller formulerar oss. Det gör att personer som inte följer normen kan få svårt delta eller känna sig tilltalade. Ofta krävs ganska små omformuleringar för att ändra på detta och göra att fler passar in. Det största steget är att ändra sin inställning så att den inte per automatik kör på normvägen utan försöker hitta en väg som passar så många som möjligt.