Tre tips med Frida

oktober 1, 2021

På jobbet ska alla ha samma möjligheter att nå sin fulla potential. Vi har tagit fram tre konkreta tips på hur du kan skapa en mer inkluderande och jämlik arbetsplats. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö och kan därför vara med och skapa positiv skillnad!

  • Utgå ifrån att alla finns i rummet, till exempel religioner, åldrar, kön, sexualiteter och funktionsförmågor. Då är chansen större att du pratar och planerar mer inkluderande.
  • Säg “de av oss” för att undvika att prata i termer av “vi och dem”.
  • Backa andra, visa civilkurage och alliera dig för att skapa ett tryggt och mer inkluderande klimat för fler.

Visste du att vi på Make Equal kan kompetensutveckla din arbetsplats i praktiskt jämlikhetsarbete? Skriv till oss på hej@makeequal.se för att veta mer.

Syntolkning: Textat klipp med Frida som pratar in i kameran. Hon står framför en blå vägg och är filmad i halvkropp.