Utöver Make Equals personal har vi även ett antal certifierade utbildare som tar olika typer av uppdrag. Dessa är utvalda för sin kompetens och erfarenhet kring jämlikhet och inkludering. Samtliga har genomgått en certifieringsutbildning samt deltagit vid våra utbildningar tidigare. Vi jobbar med matchning mellan olika typer av uppdrag och de certifierade utbildarna för bästa möjliga resultat.

 

Nedan kan du läsa mer om våra certifierade utbildare och deras kompetenser.

 

Emelie Jönsson
Emelie Jönsson
Stockholm
Emelie är genusvetare med spetskompetens i HBTQ-frågor och praktiskt förändringsarbete i organisationer. Emelie har mångårig erfarenhet som utbildare och processledare för bland annat RFSL. Drivkrafterna för Emelie är främst feminism, sexualpolitik och språkets kraft. Dessa passioner vävde Emelie samman som grundare av och chefredaktör för Sveriges enda tjejtidning för tjejer som gillar tjejer. Emelies engagemang i dessa frågor resulterade även i en feministisk gayklubb som breddat Malmös uteliv med Emelie som arrangör. Emelies styrka är att göra komplexa saker begripliga samt att inspirera och få människor att hitta sina egna och andras superkrafter.
Jêran Rostam
Jêran Rostam
Stockholm
Jêran är aktivist och fotograf som har mycket erfarenhet av att skapa politiskt engagemang och förändringsarbete med andra unga. Hen driver rättigheter för hbtq+ personer, med särskilt fokus på trans, både på gräsrotsnivå och i etablerade organisationer. Jêran jobbar för ett intersektionellt perspektiv i allt hen gör genom att koppla ihop hur maktstrukturer fungerar och upprätthåller varandra. Som pedagog på en förskola med jämlikhetsprofil är Jêran van vid att bryta ned och förklara koncept för allt från barn till deras vuxna och äldre närstående, oavsett tidigare bakgrundskunskaper.
Sofie Hartnor
Sofie Hartnor
Malmö
Sofie är beteendevetare med inriktning på sociologi. Hon har tidigare drivit en tjejgrupp för tjejer och kvinnor som kommit ensamma till Sverige. Idag jobbar Sofie i ett projekt som hjälper nyanlända personer som vill engagera sig i föreningslivet att hitta matchande föreningar och aktiviteter. Det är viktigt för Sofie att få med sig alla i en grupp och att anpassa aktiviteter och diskussioner så att alla ska kunna vara delaktiga, oavsett förkunskaper. Sofie är extra bra på att väcka engagemang och förklara och diskutera till synes svåra saker på ett tillgängligt och lättförståeligt sätt.
Sandra Lindström
Sandra Lindström
Skellefteå
Under utbildning
Är leg. psykolog / organisationskonsult. Läste parallellt med psykologprogrammet genusvetenskap och har haft särskilt fokus på frågor kopplat till makt, kön, relationer och föräldraskap. Skrev sitt examensarbete om faderskap ur ett genus- och klassperspektiv. Är grundare till bloggen Jämställd vardag där hon framförallt skriver om de mönster av ojämställdhet som ofta uppstår i heteronormativa relationer. Har jobbat inom ett flertal verksamheter som psykiatrisk öppenvård, barn och ungdomspsykiatri, elevhälsa och företagshälsovård. I nuläget pågår hennes specialistutbildning inom arbets- och organisationspsykologi med inriktning mot arbetsmiljö. Kommer att skriva sitt kommande specialistarbete om kvinnor och stress kopplat till ojämställda strukturer. Brinner för friska, trygga och jämlika arbetsmiljöer. Laddar batterierna hemma i de västerbottniska skogarna med familj och vänner.
Sanna Ghotbi
Sanna Ghotbi
Göteborg
Sanna har en utbildning i Globala studier och ett stort intresse för människorättsfrågor. Hon har erfarenhet av att arbeta med olika diskrimineringsfrågor inom kommunen genom sitt kommunpolitiska uppdrag och med civilsamhället genom sitt ideella engagemang. Sedan ung ålder har hon arbetat med olika feministiska och antirasistiska frågor med särskilt fokus på asylrätt. Sanna har även erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsfrågor och HBTQ-personers rättigheter samt vana att föreläsa på engelska och spanska. Genom sin erfarenhet som kommunikationsansvarig inom olika organisationer tycker hon det är viktigt att arbeta med normkritisk kommunikation.
Kristine Nowlain
Kristine Nowlain
Stockholm
Kristine är en musiker som inte kan släppa kärleken till jämlikhetsarbetet. Förutom en ny roll som utbildare i Make Equal är hon sångare, körledare och sångpedagog men jobbar även mycket ideellt i Popkollo Botkyrka och Girls Rock Camp Alliance, som är ett internationellt nätverk av arrangörer av musikkollon för tjejer och transpersoner. ​Hon är även utbildare för ledare inom Popkollo. ​Kristine har läst musik, sociologi och spanska med fokus på intersektionalitet, antirasism och feminism. Genom ​sitt​ arbete med Popkollo har hon blivit särskilt bra på att skapa trygghet i gruppen och att leda en konstruktiv process. Med sin scenvana och energi vet Kristine precis hur hon ska hålla en grupp engagerad.
Monica Johansson
Monica Johansson
Umeå
Monica har studerat kulturanalys och informationsteknik. Hon har ett brinnande för intresse för jämställdhet och genusfrågor och tar sig an dessa med ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Hon arbetar nu som projektkoordinator på Röda Korsets FritidsGuider i Umeå. Monica är ledamot i RFSU förbundsstyrelse, och har verkat som sexualupplysare och utbildare för sexualinformatörer i flera år, både för ungdomar och vuxna. Hon var tidigare samordnare för föreningen Män för jämställdhets nationella killjour Killfrågor i Umeå. Hon är en van utbildare med fokus på på interpersonella relationer och hon är noga med att förankra trygghet och demokrati i gruppen.
Malin Helldorff
Malin Helldorff
Stockholm
Malin arbetar på Popkollos rikskansli med  bland annat utbildningar, fortbildning, metodutveckling och föreningsutveckling. Malin är ett proffs på processledning och har en gedigen erfarenhet av att hålla i utbildningar, workshops och föreläsningar. Malin har en bakgrund som fritidsledare och är van att jobba med frågor som rör ungdomar, fritid, ledarskap, jämställdhet och normer.
Lars Brickstad
Lars Brickstad
Stockholm
Lars har stor erfarenhet av att jobba med alliering och mot machokultur, framförallt genom att engagera killar och män. Lars har jobbat inom projektet Fatta Man som Make Equal drev tillsammans med Fatta och organisationen Män för jämställdhet. Inom Fatta Man var Lars en av de huvudansvariga för framtagandet av metodmaterialet "Det börjar med mig" om samtycke och en förändrad manlighet. Han har även jobbat på Make Equal, framförallt med att skriva ansökan för projektet Allierad. Lars driv kommer ur insikten om att destruktiva normer skadar och begränsar många och att det är vi som utgör samhället som kan förändra detta. I grunden är Lars både lärare och civilingenjör och han hann jobba som IT-konsult några månader innan han insåg att han ville slå sig in på en annan bana i livet. Lars engagemang för allas lika värde tog fart inom Scouterna. Genom många år som ideell och tre år som anställd i rörelsen har Lars gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildning och värdegrundsarbete. På fritiden gillar Lars att laga mat eller vara ute i friluftslivet - eller varför inte i kombination?
Max Hällström
Max Hällström
Stockholm
Max är i grund och botten musiker med mångårig erfarenhet inom kultursektorn. Jämsides Make Equal arbetar han på RFSLs utbildningsenhet och intresserar sig särskilt för frågor rörande hbtq, intersektionalitet och maskulinitetsnormer. Max beskriver sig själv som en praktiker som drivs av systematiska strategier för inkludering och jämlikhet. Han arbetar heltid på scenen med uppdrag som föreläsare, konsult och konferencier vilket gör honom till en trygg och karismatisk scenpersonlighet - något som brukar ge en väldigt positiv respons i utvärderingarna efter genomförda utbildningar.
Emma Swanström
Emma Swanström
Umeå
Emma är musiker och skribent, med ett mångårigt engagemang som rör jämställdhet inom musiken. Emma är bosatt i Umeå, och har studier inom konst, etnologi och pedagogik bakom sig. Sedan många år tillbaka är Emma aktiv i Umeås föreningsliv, och är en van arrangör inom musik och kultur. Inom detta intresseområde har Emma fått möjlighet att jobba med sin hjärtefrågor, jämställdhet och inkludering, och fått se vilka positiva effekter det gett lokalt och inom sin egen subkultur. Emmas engagemang i jämställdhetsfrågor har lett till uppkomsten av en egen blogg, som speciellt avhandlar dessa ämnen, ofta kopplat till musik, kultur, föräldraskap och sexualpolitik.
Elin Ferm
Elin Ferm
Köpenhamn
Elin är utbildad socialantropolog med stor erfarenhet av etnografisk forskningsmetod och är duktig på att analysera, strukturera och sammanställa information på ett lättillgängligt vis. Hon har länge engagerat sig i jämlikhetsfrågor och förändringsarbete. Idag kanaliseras detta engagemang både genom Make Equal, via den internationella magisterutbildning i genusvetenskap hon läser vid Lunds Universitet, som grundare för det lösningsfokuserade jämställdhetsinitiativet Nordic Wake Girls, samt genom hennes uppdrag som föreläsare och utbildare för föreningen FATTA. Elin är tvåspråkig och håller gärna workshops och föreläsningar på engelska. Hon är en uppskattad föreläsare med förmåga att på ett engagerande, lyhört och pedagogiskt sätt leda grupper fram till att finna tillvägagångssätt som hjälper just deras jämlikhetsarbete vidare i praktiken.
Emmie Särnstedt
Emmie Särnstedt
Örebro och Göteborg
Emmie är genusvetare och arbetar med normkritisk verksamhetsutveckling. Hennes fokus är kön, genus, sexualitet och makt. Hon har stor erfarenhet av att utbilda i hbtq-frågor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon samarbetar bland annat med RFSL och Rädda Barnen, och har sin bakgrund i tjej- och kvinnojoursrörelsen. Hon undervisar bland annat på universitetets läkar-, socionom- och sjuksköterskeprogram. Emmie brinner för att ge praktiska tips som leder till förändring. Hon är duktig på att förklara komplexa saker på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt. Hon har arbetat som projektledare inom kommunal förvaltning. Det innebär att hon är väl insatt i de kunskapsbehov som finns inom socialtjänst, vård- och omsorg, socialpsykiatri, familjecentral och arbetet med nyanlända barn och vuxna. Hon har bland annat utvecklat föräldrastöd för nyanlända, med fokus på barns rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexuella läggning
Niklas Boström
Niklas Boström
Stockholm
Niklas är en idrottsvetare och idrottspedagog som också läst psykologi och genusvetenskap. Han har de senaste sex åren jobbat för Stiftelsen Friends, med värdegrundsarbete kopplat till jämlikhet och normkritik. Nu jobbar Niklas för Sveriges Skateboardförbund som Struktur och jämlikhetsutvecklare. Niklas är också ordförande för en intresseorganisation (Stockholm Skateboard Collective) som jobbar för att påverka politiker och beslutsfattare i Stockholm när det gäller skateboardutveckling. Niklas är en van föreläsare som inte tvekar kring att utmana publiken när läge ges med målet att så ett frö till en perspektivförflyttning som kanske kan skapa en större förståelse för andra och deras upplevelser. När han vill koppla av blir det antingen skateboardåkning eller att hänga med sin sambo, deras 2,5 åriga son och kompisar över god mat.
Aygül Lale Kabaca
Aygül Lale Kabaca
Stockholm
Aygül är sakkunnig inom Mänskliga rättigheter med särskild fokus på jämlikhet och inkludering. Hon har flerårig erfarenhet som föreläsare och utbildare, främst inom normkritik, antidiskriminering, och identitetsfrågor. För Aygül är det rättvisa och ordens makt som genomsyrar allt hennes engagemang. Som utbildad grundskolelärare har hon drivit förändringsarbete för barn med funktionsvariationer; som styrelseledamot i RFSU Stockholm har hon bedrivit lobbyverksamhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt. Sedan avslutad mastersexamen i Internationellt utvecklingsarbete har hon frilansat som workshopledare, föreläsare och erbjuder skräddarsydda utbildningar för framåtblickande mångfaldsarbete. Aygül jobbar även som utbildningsledare på Mångkulturellt centrum. Hennes pedagogiska styrka är att skapa ett rum för trygga, inkluderande och inspirerande diskussioner.