Allt vi inte pratar om / Killmiddag

Killar och män ska vara starka, de får inte visa känslor eller söka hjälp. Känns det igen? Dessa normer gör att många killar och män lider i det tysta, vilket skadar oss alla. Vi hjälper er att påbörja samtalet om det som skaver och ger er verktyg för att skapa förändring.

BEGREPPSKOLLEN

Jämlikhet, inkludering och normer. Vill ni ha bättre koll på begrepp som jämlikhet, normer, normkritik, inkludering/exkludering och intersektionalitet? Vi reder ut begreppen på ett pedagogiskt sätt och ger inspiration till förändring!

JÄMLIK FRITID, Kultur- OCH idrottsSEKTOR

Fritid, kultur- och idrottssektorn ska vara till för alla, men så ser det inte ut i dagsläget. Vi ger handfasta verktyg för att nå och inkludera underrepresenterade målgrupper i er verksamhet.

Samhällsförändrande opinionsbildning

Vad krävs för att sticka ut och för att skapa positiv samhällsförändring i era frågor? Vi ger er handfasta tips och levande exempel på Make Equals egna kampanjer #fattanu, #tweeq, #twitterklänning, #skitikön, #ochjagprotesterade, #killmiddag och #alltviintepratarom.

MAKE EQUAL BUSINESS

Visste ni om att jämlikhet är avgörande för att ni ska kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, kund och leverantör? Forskning, statistik, analyser och en stark vilja räcker inte. Vi ger er inspiration och metoder för att skapa förändring i praktiken.

INKLUDERANDE skolor och universitet

På skolor och universitet ska alla kunna delta på likvärdiga villkor. Idag ser vi könsstereotypa programval, sexistiska traditioner och en miljö som exkluderar. Vi ger er metoder för att skapa inkludering.

Machoeffekten

Machonormer i en verksamhet drabbar alla, även de som vid första intrycket ser ut att trivas. Med Machoeffekten hjälper vi er att se, förstå och förändra normerna som skapar machokulturer. Ni får inspiration och verktyg för arbetet med att skapa ett klimat där alla oavsett kön känner sig trygga.

Intersektionell jämställdhets-
integrering

Vill ni integrera fler maktordningar än kön? Vi reder ut begreppet intersektionalitet och visar hur det kan genomsyra ert jämställdhetsarbete i praktiken.

Skärpning

Hot och hat som sker på nätet tas inte på allvar, varken av allmänheten eller rättsväsendet. Detta trots att näthatet är ett stort och utbrett problem. Anlita oss för föreläsningar/workshops om hur näthatet kan ta sig uttryck, strategier för att hantera näthat och tips för hur vi alla kan bidra till ett mer inkluderande nätklimat.

Antirasism i praktiken

Vi tar ett avstamp i Sveriges rasistiska historia och visar kopplingen till hur rasismen kommer till uttryck idag. Vi synliggör bland annat vithetsnormer och afrofobi samt ger er verktyg för praktiskt förändringsarbete.

HBTQ-kompetens i praktiken

Vill ni ha bättre koll på vad hbtq egentligen är, och vad ett hbtq-kompetent bemötande kan innebära? Vi redogör för vad hbtq-begreppen står för och hur en verksamhet på ett konkret sätt kan inkludera alla, oavsett könsidentitet eller sexualitet!

Make Equal Music

Behöver ni praktiska och konkreta metoder för jämställdhet kopplat till musik? Tillsammans med Popkollo ger vi er verktygen så att ni kan göra förändringen!

Barn, normer och könsroller

Vad är normer? Hur skapas könsroller? Hur påverkar det oss? Med hjälp av aktuella och relevanta exempel föreläser vi om normer utifrån identitet och likvärdig behandling samt ger verktyg för en normkreativ pedagogik.

Jämlikhetseffekten

Jämlikhetseffekten är en metod som Make Equal har tagit fram för att hjälpa verksamheter att nå och inkludera underrepresenterade grupper. Vet ni ATT ni vill jobba jämlikt så visar vi HUR!

ANTIDISKRIMINERING I LAG OCH PRAKTIK

Hur kan ni jobba för att möta lagstiftningens krav och samtidigt nå framgång med ert jämlikhetsarbete? Tillsammans med gästföreläsare Hanna Gerdes ger vi er koll på vad lagkraven innebär för er i praktiken.

DET BÖRJAR MED MIG

Det finns normer som sätter stor press på hur killar ska bete sig. Det börjar med mig erbjuder metoder för pedagoger att diskutera jämställdhet med unga och ger verktyg för att skapa förändring hos både deltagare själva och andra.

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38