Vi hoppar in som enkel interimlösning hos er

juni 19, 2023

Behöver ni uppbackning under semestern, en interimlösning för att täcka upp vid exempelvis sjukskrivning, eller önskar ni förstärkning när det är mycket att göra samtidigt som en rekryteringsprocess inte är aktuell? Goda nyheter! Då kan vi på Make Equal bistå med vår erfarenhet, direkt in i era befintliga processer, ihop med ert ordinarie team.

Våra jämlikhetskonsulter kan hoppa in för att stötta exempelvis er HR-avdelning, arbetsgrupp för mångfaldsfrågor eller er ledningsgrupp. Vi är lösningsfokuserade experter inom mångfald och inkludering som jobbar för praktiskt jämlikhetsarbete. Utöver att utbilda och stötta våra kunder med mångfalds- och inkluderingssatsningar, hyr vi också ut våra konsulter under längre och kortare perioder, konsulter som redan är väl insatta i HR- och arbetsmiljöfrågor. Våra konsulter har möjlighet att kliva in och arbeta i er ordinarie verksamhet med kort varsel, efter just era tidsbehov. Ni som kund drar då också fördelen av att kunna nyttja stöd från hela Make Equals team av jämlikhetskonsulter, då vi som organisation alltid finns med som en trygg arbetsgivare för våra uthyrda konsulter – en klar bonus!

Vi kan till exempel:

  • Sätta formen för, och starta igång, en arbetsgrupp för mångfalds- och inkluderingsarbetet
  • Skapa mål för ert mångfalds- och inkluderingsplan samt leda processen för att ta fram strategin för att nå och följa upp dem
  • Formulera arbetssätt och göra planen för ert löpande arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering
  • Genomlysa befintliga dokument för att enkelt sätta igång med jämställdhetsintegrering 
  • Upprätta medarbetarhandbok, trivselregler och mötesrutiner för en mer inkluderande onboarding-process för nyanställda
  • Jämlikhetssäkra jobbannonser, informationsmaterial och hela rekryteringsprocesser

Vi är väl insatta inom perspektiv på jämlikhet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, och finns nu alltså tillgängliga för att snabbt och enkelt kliva in som en interimlösning och arbeta tillsammans med ert team för att leda, utveckla, starta upp, ta vid eller avsluta ert arbete, precis i processen där ni är just nu. Det kan vara uppdrag på några dagar till några veckor eller månader, vi anpassar oss efter era behov. 

Vill ni bolla ett eventuellt upplägg med oss? Kontakta oss på hej@makeequal.se så berättar vi hur vi smidigt löser behovet hos er!