Vi gör vad vi heter. Vi är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete. Vi är experter på att komma på och genomföra innovativa samhällsförändrande idéer. Utan pekpinnar, med fokus på att fler ska vilja och kunna engagera sig. Målet är ett samhälle där alla slipper diskriminering och kan nå sin fulla potential.

Make Equal har sedan starten utbildat och föreläst för ca 100 000 personer från tusentals verksamheter. Vi driver projekt där vi metodutvecklar inom områden där vi ser att metoder saknas. Vi är en lösningsfokuserad röst i debatten och har via våra kampanjer nått över 100 miljoner personer världen över med våra budskap.

Make Equal grundades 2010 av Ida Östensson. Stiftelsen hette då Crossing Boarders men bytte namn våren 2016. Idag har Make Equal fem heltidsanställda och ett femtontal externa utbildare. Dessutom har vi oftast även ett gäng grymma praktikanter! Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi har även kontor i Umeå.

Vi är övertygade om att samhällsförbättring är möjlig om vi flyttar fokus från problem till att även hitta lösningar.

UTBILDNING, FÖRELÄSNINGAR & UPPDRAGomoss_utbildning
Sedan 2010 har vi gett inspiration, tips och metoder för jämlikhet till över 100 000 personer och tusentals verksamheter genom våra föreläsningar och utbildningar. Vi är flitigt anlitade som inspirationsföreläsare och processledare med fokus på lösningar och resultat inom jämlikhetsområdet. Utöver detta utför vi konsultuppdrag som exempelvis projektutvärderingar, kvalitetssäkring av material och feedback på kampanjkoncept. För de verksamheter som vill ta ett helhetsgrepp om jämlikhetsarbetet kan genomgå vår Jämlikhetscertifiering eller göra en kartläggning av verksamheten genom Make Equal Analytics
. Förutom vår personal ingår 13 personer i vår utbildarpool.  Utbildningar, föreläsningar och uppdrag

OPINION
omoss_opinionVi finns för att förändra! Vi jobbar långsiktigt, metodiskt och förankrande men för att få mer fart på samhällsförändringarna behövs det också mod att våga utmana, vända perspektiv, väcka frågor, sätta agendan och skapa debatt. Vi är ständigt aktuella och vill påverka det dagliga samtalet kring de frågor vi arbetar med. Genom ett lösningsfokus vill vi få aktörer med makt att ta ansvar. Vi startade bland annat Fatta-rörelsen tillsammans med Femtastic som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Att vi är små tvingar oss att tänka innovativt. Ett exempel är Twee-Q där vi erbjuder twittrare att undersöka hur jämställt deras flöde är, och skapar på så sätt debatt om representation i offentliga samtal. Satsningen #killmiddag var en reaktion på debatten om sexuella övergrepp på sommarens festivaler. Vi jobbar med att flytta fokus i debatten, denna gång var ambitionen att engagera killar och män i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. Vi tror på samtalets makt för att påbörja en förändring. Vi deltar ofta i paneler, tv-soffor och andra mediala forum som lösningsfokuserade jämlikhetsexperter.

PROJEKT
ska%cc%88rpningGenom våra projekt testar, utvecklar och implementerar vi metoder för jämlikhet inom områden där vi ser ett behov. Vi driver Fatta Man, tillsammans med Män för jämställdhet, som utmanar pojkar och män att ta ansvar och bidra till att lösa det samhällsproblem som mäns sexuella våld innebär. Med Hungerprojektet driver vi Flickaplattformen som är en samlingspunkt för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. För att kunna jobba lösningsfokuserat mot näthat och för en inkluderande nätkultur har vi initierat projektet Skärpning. Med projektet Make Equal Stories vill vi göra människors viktiga berättelser om upplevelser av diskriminering och utanförskap tillgängliga för beslutsfattare och andra som behöver mer kunskap och en bredd av perspektiv för att kunna göra ett bra jobb.
Våra projekt