Om oss

Vad vi gör

Vi gör vad vi heter. Vi utbildar organisationer och arbetsplatser, utan pekpinnar, med fokus på att fler ska vilja och kunna engagera sig. Genom vårt lösningsfokus skapar vi motivation till att göra positiv skillnad. Våra metoder och våra konsulters spetskunskaper ger er den kunskap och de färdigheter som krävs för att lyckas hos er. 

Vilka vi är

Vi är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete. Vi har kontor i Stockholm men tar uppdrag både digitalt och i hela landet. Läs vår verksamhetsberättelse från 2020 för att ta del av mer som vi har åstadkommit.

Vår historia

Make Equal har över tio års erfarenhet av att jobba praktiskt med jämlikhet och inkludering i organisationer. Vi är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 2010 av Ida Östensson för att accelerera arbetet för jämlikhet i samhället. Då hette vi Crossing Boarders men våren 2016 fick vi vårt nuvarande namn.

Våra värderingar

lösningsfokuserande, inkluderande, utmanande

Frida Hasselblad

VD och jämlikhetskonsult

Med över tio års erfarenhet av att jobba som konsult och utbildare inom jämlikhetsfrågor driver Frida många av våra stora kundprojekt. Särskild spetskompetens har Frida inom diskrimineringslagstiftningen, ledarskap och organisationsutveckling kopplat till jämlikhet. Hon ansvarar för att utveckla och driva Make Equals affärs- och uppdragsverksamhet.

Aygül Kabaca

Operativ chef och jämlikhetskonsult

Aygül är sakkunnig inom jämlikhets- och mångfaldsfrågor med över 15 års erfarenhet från främst offentlig och ideell sektor. Med en internationell bakgrund inom mänskliga rättigheter, pedagogik och språk driver hon inkluderande förändringsarbete inom organisationer, med spetskompetens inom etnicitet och rasism.

Malin Averstad Ryd

Uppdragssamordnare och jämlikhetskonsult

Malin är genusvetare med pedagogisk bakgrund. Malin är aktiv med förtroendeuppdrag inom ideell verksamhet med fokus på integration och har tidigare jobbat med barn och unga inom både skola, kolloverksamhet och personlig assistans.

Isatou Svenungsson

Jämlikhetskonsult

Genusvetare och föreläsare där medskapande och aktivt deltagande är centralt. Spetskompetenser inom minoritetsstress, rasifieringsprocesser, avkolonisering och postkolonial teori.
Erfarenhet av att ta fram både rapporter och mer praktiska handböcker.

Johan Pettersson

Projektledare och jämlikhetskonsult

Johan är stats- och genusvetare med en pedagogisk bakgrund i skolans värld.
Frågor som rör makt, maskulinitet och våld är även hans huvudsakliga intresseområde.

Kim Hof

Marknadsstrateg och jämlikhetskonsult

Genusvetare och föreläsare där Utvecklingsstrateg med ansvar för marknadskommunikation och digitala verktyg.

Gilma Sobrino

Grafisk formgivare / Illustratör

Gilma jobbar med projektet Okej med dig samt all grafisk formgivning inom Make Equal. Hon drivs av att skapa visuell design för att lyfta viktiga samhällsfrågor.

Styrelse

Ida Östensson
Arvoderad ordförande (20%) Grundare av Make Equal,
medgrundare till Fatta-rörelsen, hjärnan bakom #Killmiddag och författare till boken
Allt vi inte pratar om. Ida är talesperson för Make Equal och en uppskattad
röst i samhällsdebatten.

Magnus Larsson
Styrelseledamot VD Rebtel, tidigare Sverigechef för Comviq

Johanna Hallin
Styrelseledamot VD för Srey, grundare och ordförande Inter Business Initiative

Tanvir Mansur
Styrelseledamot Frilansskribent och podcastproducent

Kontakt

info@makeequal.se

Press

Kontakta info@makeequal.se för frågor om press och media.